Design&hosting BIAnet    
 
Добре дошли!
   
Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
/БКИХСБ /
е сдружение с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ. Осъществява дейност в частна полза на своите членове. Учредена е на 05.02.1992 год и съдебно регистрирана на 02.06.1993 год. Седалището й е в гр.София, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25>>
АКТУАЛНО

Във връзка с прилагането на Утвърден Стандарт “България” за основните видове хляб, БКИХСБ уведомява всички хлебопроизводители, че могат да закупят запазената марка на стандарта от офиса на Камарата, гр.София, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25.
Лице за контакт – К.Каналиева, тел: 0889 49 40 40


ПРОЦЕДУРА

за получаване на право на производство на хляб по Утвърден Стандарт “България”

1. Заповед № РД 11- 2697/ 14.12.2017 г. от д- р Дамян Илиев, Изпълнителен директор на БАБХ;
2. Заповед № РД 11- 347/ 27.02.2018 г. от д- р Дамян Илиев, Изпълнителен директор на БАБХ.
3. Заповед № РД 11- 2168/ 04.11.2019 г. от проф. д- р Паскал Желязков, дмв, Изпълнителен директор на БАБХ


РЕГИСТЪР на фирмите, произвеждащи хляб и брашно по УС България за периода 20.4.2018- 20.4.2020 г.
 
 
 
 
Адрес: гр.София 1000, ул. “Бачо Киро“ № 5, вх. А, ет. 6, ап. 25, тел: 0889 49 40 40
e-mail: bread_industrial@abv.bg