Design&hosting BIAnet    
AIBI

 
     
МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ

(AIBI)
Международната асоциация на индустриалните хлебопроизводители ( AIBI ) възниква през 1923 година като международна организация, а през 1956 в Париж е пререгистрирана като европейска търговска асоциация. В настоящият момент, седалището на организацията е в Дюселдорф (Германия) . Президент на AIBI е Мигел Ладо (Испания), вицепрезиденти Гуидо Ванхерп (Белгия) и Юмер Билгисевен (Турция), генерален секретар е Хелмут Мартел (Германия). Мисията на организацията е да защитава общите интереси на индустриалните хлебопроизводители на европейско и международно равнище, както и да осигурява информационни услуги на своите членове. Основни нейни задачи са да разпространява информация за относителното пазарно развитие в хлебопроизводството и да установява широки лични контакти между ключовите фигури в европейското хлебопроизводство.
Дейността на AIBI е съсредоточена основно в три области. От една страна, тя осигурява информация за развитието на европейските пазари за хляб и я предоставя на членовете си; от друга страна, наблюдава законотворчеството в Брюксел и интервенира по въпроси, които засягат и са от значение за производството на хляб и хлебни изделия. AIBI се кооперира със сродни браншове и въздейства на европейското ръководство, занимаващо се с хранително-вкусовата промишленост . AIBI защитава по определени проблеми своите национални съюзи, които са членове в нея и е с постоянно наблюдение в Брюксел на решенията на ЕК с оглед своевременна реакция по важните за бранша проблеми. Член е на CIAA.
Основните мероприятия за членовете на Международната асоциация на индустриалните хлебопроизводители са Конгресът на организацията, който се провежда веднъж на две години, срещите на Президиума, които са два пъти годишно, срещи на специално подбрани работни групи. На тези мероприятия, една от основните теми е пазарът на хляба, като се акцентира на развитието на европейските пазари за храни и променящите се предпочитания на потребителите. Правят се общи констатации, които важат за европейските държави, като например че прогресиращият ръст на индустриалното производство на хляба е за сметка на занаятчийското и лекото свиване на пазара на хлебни продукти в повечето членки на Общността.
Индустриалните хлебопроизводители от всички страни членки на AIBI активно работят по безопасността на произвежданите продукти и изграждането на ефективно действаща система за самоконтрол.
БКИХСБ е приета за член на AIBI през месец май 2003 година. БКИХСБ и Република Чехия са първите приети страни от Източна Европа. Председателят на нашата Браншова камара е член на Президиума на AIBI.
Адресът на Международната асоциация на индустриалните хлебопроизводители е:

AIBI ( Association Internationale de la Boulangerie Industrielle)
Grand Place 10
B-1000 Bruxelles
BELGIUM
Telephone: + 32 2 361 1900
Fax: + 32 2 305 1308
Internet: http://www.aibi.eu
E-mail: info@aibi.eu 
     
  Нагоре